menu

Wanneer moet ik mijn sierbestrating aftrillen?

Om een vlak, egaal zandbed te krijgen, wordt vaak een trilplaat gebruikt om het zand aan te trillen. Maar in sommige gevallen wordt ook de sierbestrating getrild, nadat deze is gelegd. Dit om extra stevigheid te verkrijgen en er zeker van te zijn dat het terras mooi recht vlak ligt. Echter, dit is niet altijd mogelijk/aan te bevelen. Wanneer mag aftrillen wel en wanneer liever niet?

Dikte en grootte van tegels bepalend

De reden dat niet alle tuintegels zonder meer afgetrild mogen worden, is dat er een kans bestaat dat de tegels kapot gaan. Dit is - vanzelfsprekend - vooral het geval bij dunne tegels, maar ook bij brede tegels. Het advies is dan ook om de trilplaat niet te gebruiken bij tegels breder dan 50 en dunner dan 6 centimeter. Keramische tuintegels mogen bijvoorbeeld nooit getrild worden.

Voldoen de tegels wel aan de eisen, dan is het hoe dan ook verstandig om een lichte trilplaat te gebruiken, met een rubberen mat. Metalen onderdelen, zoals bouten en schroeven, zouden namelijk de tegels kunnen beschadigen.